Proiect finalizat
Descrierea proiectului

Primaria Municipiului Bailesti
lanseaza proiectul:

"Consolidarea Capacitatii Administrative a Municipiului Bailesti"

Componenta 1: POCA - Apel retrospectiv CP4/2017 regiuni mai putin dezvoltate

Axa prioritara: Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente

Operatiunea - Introducerea de sisteme si standard comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP

Beneficiar:

 • Primaria Municipiului Bailesti

Valoarea totala a proiectului:

 • 420.493,55 lei, din care:
  - valoarea eligibila a proiectului 420.493,55 lei
  - valoarea eligibila nerambursabila 412.083,68 lei
  - valoarea eligibila nerambursabila din FSE 357.419,52 lei
  - valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national 54.664,16 lei
  - cofinantarea eligibila a beneficiarului 8.409,86 lei

Durata proiectului:

 • 16 luni, de la 14.02.2018 pana la 31.05.2019

Codul SMIS:

 • 120693

"Proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020