Primaria Municipiului Bailesti
Acasa        Platforma digitala        Contact        Camere video live       


Primaria
Primar
Viceprimar
Secretar general
Administrator public
Organigrama
Declaratii de avere si interese
Bugetul local
Bilant
Regulament de organizare si functionare
Regulament de ordine interioara
Proiecte cu finatare europeana
Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2023-2030
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bailesti pentru perioada 2021 - 2027

Consiliul Local
Componenta
Comisii de specialitate
Atributii
Regulamentul de organizare si functionare
Declaratii de avere si interese

Functionari publici
Declaratii de avere si interese

Relatii cu publicul
Anunturi concurs
Solicitari informatii de interes public
Achizitii publice
Lista documente de interes public si gestionate
Buletin informativ/Raport Legea 544/2001
Institutii subordonate
Strategia nationala anticoruptie
Prelucrarea datelor cu caracter personal


Accesibilitate
Accesibilitate web


Anunturi urbanism
 • Link permanent intreruperi programate energie electrica • 11.07.2022 - Opisurile alfabetice cu detinatorii de terenuri din sectoarele cadastrale care au beneficiat de cadastru gratuit prin Programul National de Cadastru si Carte Funciara - Contractul de finanțare numarul 8 al Municipiului Bailesti cu OCPI Dolj, precum si anunțul privind afișarea publică a acestora pot fi consultate aici:


  Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Băilești și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară până pe 29.08.2023. • 10.10.2022 - Opisurile alfabetice cu detinatorii de terenuri din sectoarele cadastrale care au beneficiat de cadastru gratuit prin Programul National de Cadastru si Carte Funciara - Contractul de finanțare numarul 7 al Municipiului Bailesti cu OCPI Dolj, precum si anunțul privind afișarea publică a acestora pot fi consultate aici:


  Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Băilești și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară până pe 10.12.2022. • Opisurile alfabetice cu detinatorii de terenuri din sectoarele cadastrale care au beneficiat de cadastru gratuit prin Programul National de Cadastru si Carte Funciara - Contractul de finanțare numarul 6 al Municipiului Bailesti cu OCPI Dolj, precum si anunțul privind afișarea publică a acestora pot fi consultate aici:


  Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Băilești și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară până pe 16.08.2021.


 • Opisurile alfabetice cu detinatorii de terenuri din sectoarele cadastrale care au beneficiat de cadastru gratuit prin Programul National de Cadastru si Carte Funciara - Contractul de finanțare numarul 5 al Municipiului Bailesti cu OCPI Dolj, cât anunțul privind afișarea publică a acestora pot fi consultate aici:


  Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Băilești și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară până pe 25.01.2021.


 • Opisurile alfabetice cu detinatorii de terenuri din sectoarele cadastrale care au beneficiat de cadastru gratuit prin Programul National de Cadastru si Carte Funciara - Contractul de finanțare numarul 4 al Municipiului Bailesti cu OCPI Dolj pot fi consultate aici, astfel: Sector 45 , Sector 46 , Sector 50 , Sector 51 .

  Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Băilești și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară in termen de 60 de zile de la data de 08.07.2020 (pâna la 06.09.2020)

  Alte informatii pot fi accesate pe site-ul Programului, aici .


 • ANUNŢ PRIVIND CONSULTAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR PRELIMINARE PRIVIND PLANUL URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM ELABORATE PENTRU ” PLANUL URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE MAGAZIN "PENNY MARKET" , ELEMENTE SEMNALISTICA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER”, IN MUNICIPIUL BAILESTI, STR. OITUZ, NR. 6.


 • Rezultat si raport informare PUZ Penny

Orasul Bailesti
Asezare geografica
Festivitati locale
Personalitati

Registrul Agricol
Vanzare-cumparare terenuri agricole
Link permanent buletine avertizare (Dolj) ale ANF

Urbanism
Anunturi urbanism
Regulament urbanism
Plan urbanistic general
Autorizatii de construire/desfiintare
Certificate de urbanism
Nomenclator stradal

Impozite si Taxe
Comunicari
Lista documente, formulare tip şi acte necesare

Stare Civila
Anunturi
Publicatii casatorii
Acte necesare

Asistenta Sociala
Anunturi
Activitatea proprie
Alti furnizori de servicii sociale in Municipiul Bailesti

Mediu si ISU
Anunturi si comunicari
Informatii deseuri

Transparenta
Monitorul Oficial Local
Dezbateri publice
Grila salarizare
Consilii consultative cetatenesti


Zaibar.ro Bailesti - Blog and Community

© 2010 - 2019 Primaria Municipiului Bailesti si Consiliul Local Bailesti
Toate drepturile rezervate