Primaria Municipiului Bailesti
Acasa        Platforma digitala        Contact        Camere video live       


Primaria
Primar
Viceprimar
Secretar general
Administrator public
Organigrama
Declaratii de avere si interese
Bugetul local
Bilant
Regulament de organizare si functionare
Regulament de ordine interioara
Proiecte cu finatare europeana
Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2023-2030
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bailesti pentru perioada 2021 - 2027

Consiliul Local
Componenta
Comisii de specialitate
Atributii
Regulamentul de organizare si functionare
Declaratii de avere si interese

Functionari publici
Declaratii de avere si interese

Relatii cu publicul
Anunturi concurs
Solicitari informatii de interes public
Achizitii publice
Lista documente de interes public si gestionate
Buletin informativ/Raport Legea 544/2001
Institutii subordonate
Strategia nationala anticoruptie
Prelucrarea datelor cu caracter personal


Accesibilitate
Accesibilitate web

Viceprimar cu atributii de Primar

Viceprimar, Nătase Amalia Nume si prenume: Năstase Amalia

Varsta: 48 ani

Starea civila: Casatorită

Data si locul nasterii: 24 ianuarie 1976 - Bailesti, Dolj

Studii:
 • 1995-1999 Facultatea de Horticultură, Universitatea din Craiova;
 • 2001 Definitivarea în învățământ – Universitatea din Craiova;
 • 2010 Gradul didactic II în învățământ – Universitatea din Craiova – finalizat cu certificat ;
 • 2010-2012 Program de conversie profesională la nivel postuniversitar – ”Științe”, Universitatea din Craiova;
 • 2011 - 2013 Gradul didactic I în învățământ – Universitatea din Craiova;
Activitati:
 • 2017-2020: Profesor
 • 2017: Manager - Școala gimnazială cu clasele I-VIII Nr. 1 Băilești
 • 2012 - 2017: Profesor
 • 2010 - 2012: Manager - Școala gimnazială cu clasele I-VIII Nr. 1 Băilești
 • 2005 - 2010: Profesor
 • 2003-2005: Profesor voluntar Asociația Langdon Down Oltenia - Centrul Educațional Teodora, Băileşti
 • 2002 - 2003: Profesor
 • 1999 - 2001: Profesor
Date de contact:
 • Tel.: 0251-311.017
 • E-mail: nastase_amalia@yahoo.com


Agenda de lucru
Program audiente:
Luni:10.00-12.00
Inscrierile la audiente se inregistreaza in saptamana anterioara la Biroul Registratura din Sala Cetateanului.

Raport de activitate 2021

Atributiile primarului - conform OUG 57/2019:

Articolul 155
Atributiile primarului

 • (1) Primarul indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:
  • a) atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii;
  • b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local;
  • c) atributii referitoare la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale;
  • d) atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor, de interes local;
  • e) alte atributii stabilite prin lege.
 • (2) In temeiul alin. (1) lit. a), primarul:
  • a) indeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil;
  • b) indeplineste atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului;
  • c) indeplineste alte atributii stabilite prin lege.
 • (3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. b), primarul:
  • a) prezinta consiliului local, in primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale, care se publica pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale in conditiile legii;
  • b) participa la sedintele consiliului local si dispune masurile necesare pentru pregatirea si desfasurarea in bune conditii a acestora;
  • c) prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari;
  • d) elaboreaza, in urma consultarilor publice, proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale, le publica pe site-ul unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului local.
 • (4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. c), primarul:
  • a) exercita functia de ordonator principal de credite;
  • b) intocmeste proiectul bugetului unitatii administrativ-teritoriale si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local, in conditiile si la termenele prevazute de lege;
  • c) prezinta consiliului local informari periodice privind executia bugetara, in conditiile legii;
  • d) initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale;
  • e) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat si a sediului secundar.
 • (5) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. d), primarul:
  • a) coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
  • b) ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;
  • c) ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din domeniile prevazute la art. 129 alin. (6) si (7);
  • d) ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului furnizarii serviciilor publice de interes local prevazute la art. 129 alin. (6) si (7), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
  • e) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;
  • f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;
  • g) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative, ulterior verificarii si certificarii de catre compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularitatii, legalitatii si de indeplinire a cerintelor tehnice;
  • h) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.
 • (6) Primarul desemneaza functionarii publici anume imputerniciti sa duca la indeplinire obligatiile privind comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura, in conditiile Legii nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • (7) Pentru exercitarea corespunzatoare a atributiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si cu autoritatile administratiei publice locale si judetene.
 • (8) Numirea conducatorilor institutiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, in conditiile partii a VI-a titlul II capitolul VI sau titlul III capitolul IV, dupa caz.

Articolul 156
Atributiile primarului in calitate de reprezentant al statului

 • (1) In exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce ii revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege, primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna, in orasul sau in municipiul in care a fost ales.
 • (2) In aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, in conditiile legii, sprijinul conducatorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
Municipiul Bailesti
ALEGERI 2024
Asezare geografica
Festivitati locale
Personalitati

Registrul Agricol
Vanzare-cumparare terenuri agricole
Link permanent buletine avertizare (Dolj) ale ANF

Urbanism
Anunturi urbanism
Regulament urbanism
Plan urbanistic general
Autorizatii de construire/desfiintare
Certificate de urbanism
Nomenclator stradal

Impozite si Taxe
Comunicari
Lista documente, formulare tip şi acte necesare

Stare Civila
Anunturi
Publicatii casatorii
Acte necesare

Asistenta Sociala
Anunturi
Activitatea proprie
Alti furnizori de servicii sociale in Municipiul Bailesti

Mediu si ISU
Anunturi si comunicari
Informatii deseuri

Transparenta
Monitorul Oficial Local
Dezbateri publice
Grila salarizare
Consilii consultative cetatenesti


Zaibar.ro Bailesti - Blog and Community

© 2010 - 2019 Primaria Municipiului Bailesti si Consiliul Local Bailesti
Toate drepturile rezervate