Primaria Municipiului Bailesti
Acasa        Platforma digitala        Contact        Camere video live       


Primaria
Primar
Viceprimar
Secretar general
Administrator public
Organigrama
Declaratii de avere si interese
Bugetul local
Bilant
Regulament de organizare si functionare
Regulament de ordine interioara
Proiecte cu finatare europeana
Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2023-2030
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bailesti pentru perioada 2021 - 2027

Consiliul Local
Componenta
Comisii de specialitate
Atributii
Regulamentul de organizare si functionare
Declaratii de avere si interese

Functionari publici
Declaratii de avere si interese

Relatii cu publicul
Anunturi concurs
Solicitari informatii de interes public
Achizitii publice
Lista documente de interes public si gestionate
Buletin informativ/Raport Legea 544/2001
Institutii subordonate
Strategia nationala anticoruptie
Prelucrarea datelor cu caracter personal


Accesibilitate
Accesibilitate web

Dezbateri publice


12 Octombrie 2023


Dezbatere publica

Proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de organizare, functionare si autorizare a activitatii de transport in regim de taxi, pe raza municipiului Bailesti.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare, municipiul Bailesti a initiat procedura de consultare publica privind Proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de organizare, functionare si autorizare a activitatii de transport in regim de taxi, pe raza municipiului Bailesti.

Atasam:

21 Aprilie 2023


Dezbatere publica

Proiectul de hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2024

In conformnitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare am procedat la afisarea proiectului de hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2024, la locul special amenajat de la sediul Primariei municipiului Bailesti si pe site-ul Primariei Municipiului Bailesti, www.primariabailesti.ro


Atasam:

18 Ianuarie 2023


Dezbatere publica

Privind aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Bailesti pe anul 2023

In conformnitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare am procedat la afisarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bailesti pe anul 2022, la locul special amenajat de la sediul Primariei municipiului Bailesti si pe site-ul primariei municipiului Bailesti www.primariabailesti.ro
Conform prevederilor art.39, alin.3 din Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale, locuitorii municipiului Bailesti pot transmite in scris si in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt, contestatii, privind proiectul mentionat. Acestea pot fi depuse la registratura Primariei municipiului Bailesti precum si la adresa de email clbailesti@yahoo.com.

Atasam: Bugetul de venituri proprii si subventii pe surse pe anul 2023 - proiect

27 Decembrie 2022


Dezbatere publica
Privind aprobarea "Regulamentului Local privind stabilirea unor masuri pentru gosp[odarirea Municipiului Bailesti, stabilirea, constatarea si sanctionarea contraventiilor savarsite prin nerespectarea curateniei si ordinii pe domeniul public/privat, precum si pe terenuri cu sau fara constructii de pe raza Municipiului Bailesti"

In conformitate cu dispozitiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, propunerile si observatiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise in scris pe adresa Municipiul Bailesti, Str. Printul Barbu Alexandru Stirbey, Nr. 13, pe fax, la nr. fax 0251/311956 sau la adresa de e-mail clbailesti@yahoo.com.

Atasam:

30 Mar 2021

Dezbatere publica
Privind aprobarea taxelor si impozitelor pentru anul 2022
Atasam:

01 Mar 2021

Dezbatere publica
Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana (SIDU) Bailesti
Atasam: In conformitate cu dispozitiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, propunerile si observatiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise in scris pe adresa Municipiul Bailesti, Str. Printul Barbu Alexandru Stirbey, Nr. 13, pe fax, la nr. fax 0251/311956 sau la adresa de e-mail clbailesti@yahoo.com.

01 Mar 2021

Dezbatere publica
Planul de mobilitate urbana durabila am Municipiului Bailesti pentru perioada 2021 - 2030;
Atasam: In conformitate cu dispozitiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, propunerile si observatiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise in scris pe adresa Municipiul Bailesti, Str. Printul Barbu Alexandru Stirbey, Nr. 13, pe fax, la nr. fax 0251/311956 sau la adresa de e-mail clbailesti@yahoo.com.

10 Nov 2020

Dezbatere publica
Privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de transport public local in Municipiul Bailesti judetul Dolj;
Documentatia poate fi consultata aici

10 Iul 2018

Dezbatere publica
Proiectul de Hotarare privind aprobarea DALI si indicatorilor tehnico economici pentru proiectul "Reabilitare, modernizare, extindere si eficientizare - iluminat public - optimizarea consumului de energie electrica in municipiul Bailesti" judetul Dolj;
In temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica Municipiul Bailesti supune dezbaterii publice: Proiectul de Hotărâre privind aprobarea DALI si indicatorilor tehnico economici pentru proiectul "Reabilitare, modernizare, extindere si eficientizare - iluminat public - optimizarea consumului de energie electrica in municipiul Bailesti" judetul Dolj.
Atasam: In conformitate cu dispozitiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, propunerile si observatiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise in scris pe adresa Municipiul Bailesti, Str. Printul Barbu Alexandru Stirbey, Nr. 13, pe fax, la nr. fax 0251/311956 sau la adresa de e-mail clbailesti@yahoo.com, pana la data de 08.08.2018.

10 Iul 2018

Dezbatere publica
Proiectul de Hotarare privind aprobarea proiectului "Reabilitare, modernizare, extindere si eficientizare - iluminat public - optimizarea consumului de energie electrica in municipiul Bailesti" judetul Dolj;
In temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica Municipiul Bailesti supune dezbaterii publice: Proiectul de Hotarare privind aprobarea proiectului "Reabilitare, modernizare, extindere si eficientizare -iluminat public- optimizarea consumului de energie electrica in municipiul Bailesti" judetul Dolj. Atasam: In conformitate cu dispozitiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, propunerile si observatiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise in scris pe adresa Municipiul Bailesti, Str. Printul Barbu Alexandru Stirbey, Nr. 13, pe fax, la nr. fax 0251/311956 sau la adresa de e-mail clbailesti@yahoo.com, pana la data de 08.08.2018.

10 Iul 2018

Dezbatere publica
Proiectul de Hotarare privind aprobarea proiectului, cheltuielilor legate de proiect si acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului "CONSTRUCTII GRADINITE REGIUNEA SUD-VEST" cod Mysmis 125156;
In temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica Municipiul Bailesti supune dezbaterii publice: Proiectul de Hotarare privind aprobarea proiectului, cheltuielilor legate de proiect si acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului "CONSTRUCTII GRADINITE REGIUNEA SUD-VEST" cod Mysmis 125156. Atasam: In conformitate cu dispozitiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, propunerile si observatiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise in scris pe adresa Municipiul Bailesti, Str. Printul Barbu Alexandru Stirbey, Nr. 13, pe fax, la nr. fax 0251/311956 sau la adresa de e-mail clbailesti@yahoo.com, pana la data de 08.08.2018.

30 Mai 2018

Dezbatere publica
Proiectul de Hotarare privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI, JUDETUL DOLJ
In temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica Municipiul Bailesti supune dezbaterii publice: Proiectul de Hotarare privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 965/2002 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Atasam: In conformitate cu dispozitiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, propunerile si observatiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise in scris pe adresa Municipiul Bailesti, Str. Printul Barbu Alexandru Stirbey, Nr. 13, pe fax, la nr. fax 0251/311956 sau la adresa de e-mail clbailesti@yahoo.com, pana la data de 25.06.2018.

Orasul Bailesti
Asezare geografica
Festivitati locale
Personalitati

Registrul Agricol
Vanzare-cumparare terenuri agricole
Link permanent buletine avertizare (Dolj) ale ANF

Urbanism
Anunturi urbanism
Regulament urbanism
Plan urbanistic general
Autorizatii de construire/desfiintare
Certificate de urbanism
Nomenclator stradal

Impozite si Taxe
Comunicari
Lista documente, formulare tip şi acte necesare

Stare Civila
Anunturi
Publicatii casatorii
Acte necesare

Asistenta Sociala
Anunturi
Activitatea proprie
Alti furnizori de servicii sociale in Municipiul Bailesti

Mediu si ISU
Anunturi si comunicari
Informatii deseuri

Transparenta
Monitorul Oficial Local
Dezbateri publice
Grila salarizare
Consilii consultative cetatenesti


Zaibar.ro Bailesti - Blog and Community

© 2010 - 2019 Primaria Municipiului Bailesti si Consiliul Local Bailesti
Toate drepturile rezervate