Primaria Municipiului Bailesti
Acasa        Platforma digitala        Contact        Camere video live       


Primaria
Primar
Viceprimar
Secretar general
Administrator public
Organigrama
Declaratii de avere si interese
Bugetul local
Bilant
Regulament de organizare si functionare
Regulament de ordine interioara
Proiecte cu finatare europeana
Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2023-2030
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bailesti pentru perioada 2021 - 2027

Consiliul Local
Componenta
Comisii de specialitate
Atributii
Regulamentul de organizare si functionare
Declaratii de avere si interese

Functionari publici
Declaratii de avere si interese

Relatii cu publicul
Anunturi concurs
Solicitari informatii de interes public
Achizitii publice
Lista documente de interes public si gestionate
Buletin informativ/Raport Legea 544/2001
Institutii subordonate
Strategia nationala anticoruptie
Prelucrarea datelor cu caracter personal


Accesibilitate
Accesibilitate web

Comisii de specialitate

A. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, Buget-finante, Administrarea domeniului Public si Privat al municipiului, Servicii si Comert, Agricultura:
 • Pelea Oana-Maria - Membru
 • Breazu Corina Marilena - Membru
 • Dumitrascu Amza-Gabriel - Membru
 • Gaina Razvan Ionut - Membru
 • Floricel Pătru - Membru
B. Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura:
 • Duinea Florin-Mugurel - Membru
 • Gabroveanu Lucia-Ileana - Membru
 • Minzana Vlad-Ionut - Membru
 • Feldiorean Oltica-Mihaela - Membru
 • Radu Ileana Liliana
C. Comisia de specialitate juridica si de disciplina, administratie publica si apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectia mediului si turism:
 • Boloovan - Petrisor Monica Constanta - Membru
 • Surcel Octavian Marius - Membru
 • Nastase Amalia - Membru
 • Ciuca Mirel - Deni - Membru
 • Tibreanu Cristian-Doru - Membru
 • Toana Georgel Valentin - Membru
 • Calusaru Cristi - MembruMunicipiul Bailesti
Asezare geografica
Festivitati locale
Personalitati

Registrul Agricol
Vanzare-cumparare terenuri agricole
Link permanent buletine avertizare (Dolj) ale ANF

Urbanism
Anunturi urbanism
Regulament urbanism
Plan urbanistic general
Autorizatii de construire/desfiintare
Certificate de urbanism
Nomenclator stradal

Impozite si Taxe
Comunicari
Lista documente, formulare tip şi acte necesare

Stare Civila
Anunturi
Publicatii casatorii
Acte necesare

Asistenta Sociala
Anunturi
Activitatea proprie
Alti furnizori de servicii sociale in Municipiul Bailesti

Mediu si ISU
Anunturi si comunicari
Informatii deseuri

Transparenta
Monitorul Oficial Local
Dezbateri publice
Grila salarizare
Consilii consultative cetatenesti


Zaibar.ro Bailesti - Blog and Community

© 2010 - 2019 Primaria Municipiului Bailesti si Consiliul Local Bailesti
Toate drepturile rezervate