Primaria Municipiului Bailesti
Acasa        Platforma digitala        Contact        Camere video live       


Primaria
Primar
Viceprimar
Secretar general
Administrator public
Organigrama
Declaratii de avere si interese
Bugetul local
Bilant
Regulament de organizare si functionare
Regulament de ordine interioara
Proiecte cu finatare europeana
Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2023-2030
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bailesti pentru perioada 2021 - 2027

Consiliul Local
Componenta
Comisii de specialitate
Atributii
Regulamentul de organizare si functionare
Declaratii de avere si interese

Functionari publici
Declaratii de avere si interese

Relatii cu publicul
Anunturi concurs
Solicitari informatii de interes public
Achizitii publice
Lista documente de interes public si gestionate
Buletin informativ/Raport Legea 544/2001
Institutii subordonate
Strategia nationala anticoruptie
Prelucrarea datelor cu caracter personal


Accesibilitate
Accesibilitate web

Administratorul public al Municipiului BailestiAtributiile si numirea administratorului public - conform OUG 57/2019:

Articolul 244
Atributiile, numirea si eliberarea din functie a administratorului public

 • (1) La nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, primarul, respectiv presedintele consiliului judetean poate propune consiliului local, consiliului judetean, dupa caz, infiintarea functiei de conducere de administrator public, in limita numarului maxim de posturi aprobate.
 • (2) Persoanele care pot ocupa functia de administrator public, de regula, trebuie sa fi absolvit studii superioare economice, administrative, tehnice sau juridice.
 • (3) Numirea in functie a administratorului public se face prin dispozitia primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean, dupa caz, care are ca anexa un contract de management cu respectarea cerintelor specifice prevazute la art. 543.
 • (4) Contractul de management se incheie intre primar, respectiv presedintele consiliului judetean, dupa caz, si administratorul public pe durata determinata. Durata contractului de management al administratorului public nu poate depasi durata mandatului primarului, a presedintelui consiliului judetean, dupa caz, in timpul caruia a fost numit.
 • (5) In baza contractului de management, administratorul public poate indeplini atributii de coordonare a unor compartimente ale aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local, respectiv judetean, dupa caz.
 • (6) Primarul, respectiv presedintele consiliului judetean poate delega catre administratorul public, in conditiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.
 • (7) Se excepteaza functia de administrator public de la incadrarea in procentul de 12% alocat functiilor de conducere prevazut la art. 391.
 • (8) Eliberarea din functie a administratorului public se face prin dispozitia primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean, dupa caz si intervine in urmatoarele situatii:
  • a) in situatia in care durata contractului de management a expirat;
  • b) ca urmare a condamnarii definitive pentru una dintre infractiunile prevazute la art. 542 alin. (1) lit. f);
  • c) in situatia in care administratorul public nu isi indeplineste obligatiile stabilite in sarcina sa prin contractul de management;
  • d) in alte situatii prevazute de lege.
 • (9) Prevederile alin. (1)-(8) se aplica in mod corespunzator si subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

Municipiul Bailesti
ALEGERI 2024
Asezare geografica
Festivitati locale
Personalitati

Registrul Agricol
Vanzare-cumparare terenuri agricole
Link permanent buletine avertizare (Dolj) ale ANF

Urbanism
Anunturi urbanism
Regulament urbanism
Plan urbanistic general
Autorizatii de construire/desfiintare
Certificate de urbanism
Nomenclator stradal

Impozite si Taxe
Comunicari
Lista documente, formulare tip şi acte necesare

Stare Civila
Anunturi
Publicatii casatorii
Acte necesare

Asistenta Sociala
Anunturi
Activitatea proprie
Alti furnizori de servicii sociale in Municipiul Bailesti

Mediu si ISU
Anunturi si comunicari
Informatii deseuri

Transparenta
Monitorul Oficial Local
Dezbateri publice
Grila salarizare
Consilii consultative cetatenesti


Zaibar.ro Bailesti - Blog and Community

© 2010 - 2019 Primaria Municipiului Bailesti si Consiliul Local Bailesti
Toate drepturile rezervate