Primaria Municipiului Bailesti
Acasa        Contact        Site map        Forum
Primaria
Primar
Viceprimar
Secretar
Organigrama
Declaratii de avere si interese
Bugetul local
Bilant
Impozite si taxe
Proiecte cu finatare europeana
Strategia de Dezvoltare a Municipiului Bailesti pentru perioada 2014 - 2020

Consiliul Local
Componenta
Comisii de specialitate
Atributii
Hotarari
Procese verbale
Regulamentul de organizare si functionare
Declaratii de avere si interese

Functionari publici
Declaratii de avere si interese

Relatii cu publicul
Solicitari informatii de interes public
Achizitii publice
Lista documente de interes public si gestionate
Buletin informativ/Raport Legea 544/2001
Strategia nationala anticoruptie
Anunturi
Anunturi concurs
Prelucrarea datelor cu caracter personal

Accesibilitate
Accesibilitate web


Năstase Amalia - Viceprimarul Municipiului Bailesti

Viceprimar, Nătase Amalia Nume si prenume: Năstase Amalia

Varsta: 44 ani

Starea civila: Casatorită

Data si locul nasterii: 24 ianuarie 1976 - Bailesti, Dolj

Studii:
 • 1995-1999 Facultatea de Horticultură, Universitatea din Craiova;
 • 2001 Definitivarea în învățământ – Universitatea din Craiova;
 • 2010 Gradul didactic II în învățământ – Universitatea din Craiova – finalizat cu certificat ;
 • 2010-2012 Program de conversie profesională la nivel postuniversitar – ”Științe”, Universitatea din Craiova;
 • 2011 - 2013 Gradul didactic I în învățământ – Universitatea din Craiova;
Activitati:
 • 2017-2020: Profesor
 • 2017: Manager - Școala gimnazială cu clasele I-VIII Nr. 1 Băilești
 • 2012 - 2017: Profesor
 • 2010 - 2012: Manager - Școala gimnazială cu clasele I-VIII Nr. 1 Băilești
 • 2005 - 2010: Profesor
 • 2003-2005: Profesor voluntar Asociația Langdon Down Oltenia - Centrul Educațional Teodora, Băileşti
 • 2002 - 2003: Profesor
 • 1999 - 2001: Profesor
Date de contact:
 • Tel.: 0251-311.017
 • E-mail: nastase_amalia@yahoo.com
Atributiile Viceprimarului - extrase din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, actualizata la 11.04.2010:

Art. 57.
(1) Comunele, orasele si municipiile au cate un primar si un viceprimar, iar municipiile resedinta de judet au un primar si 2 viceprimari, alesi in conditiile legii.

(2) Viceprimarul este subordonat primarului si inlocuitorul de drept al acestuia, care ii poate delega atributiile sale.

(3) Viceprimarul este ales cu votul majoritatii consilierilor locali in functie, din randul membrilor acestuia.*)

(4) Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarare adoptata cu votul majoritatii consilierilor in functie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in functie.

(5) Pe durata mandatului, primarul si viceprimarul primesc o indemnizatie lunara, ca unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei de primar, respectiv de viceprimar, si care reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial. Primarul si viceprimarul nu beneficiaza de sporul de vechime in munca si nici de alte sporuri prevazute de lege.

(6) Durata mandatului constituie vechime in munca si in specialitatea studiilor absolvite.

(7) Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut.

*) Sintagma "membrilor acestuia" se refera la consilierii locali, membri ai consiliului local.

Art. 72.
(1) In caz de vacanta a functiei de primar, precum si in caz de suspendare din functie a acestuia, atributiile ce ii sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dupa caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majoritatii consilierilor locali in functie.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotarare, din randul membrilor sai, un consilier local care va indeplini temporar atributiile viceprimarului.

(3) In situatia in care sunt suspendati din functie, in acelasi timp, atat primarul, cat si viceprimarul, consiliul local deleaga un consilier local care va indeplini atat atributiile primarului, cat si pe cele ale viceprimarului, pana la incetarea suspendarii.

(4) Daca devin vacante, in acelasi timp, atat functia de primar, cat si cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) si (2) aplicandu-se pana la alegerea unui nou primar. Data organizarii alegerilor pentru functia de primar se stabileste de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizeaza in termen de maximum 90 de zile de la vacantarea functiei de primar.
Orasul Bailesti
Asezare geografica
Festivitati locale
Personalitati
Turism si imprejurimi

Registrul Agricol
Vanzare-cumparare terenuri agricole

Urbanism
Anunturi urbanism
Regulament urbanism
Situatie asfaltare strazi

Stare Civila
Publicatii casatorii

Asistenta Sociala
Anunturi
Activitatea proprie
Alti furnizori de servicii sociale in Municipiul Bailesti

Mediu si ISU
Anunturi si comunicari

Transparenta
Monitorul Oficial Local
Dezbateri publice
Grila salarizare
Grila salarizare 09 2019
Grila salarizare 03 2020
Grila salarizare Politia Locala
Consilii consultative cetatenesti


© 2010 - 2019 Primaria Municipiului Bailesti si Consiliul Local Bailesti
Toate drepturile rezervate