Primaria Municipiului Bailesti
Acasa        Contact        Site map        Forum
Primaria
Primar
Viceprimar
Secretar
Organigrama
Declaratii de avere si interese
Bugetul local
Bilant
Impozite si taxe
Proiecte cu finatare europeana
Strategia de Dezvoltare a Municipiului Bailesti pentru perioada 2014 - 2020

Consiliul Local
Componenta
Comisii de specialitate
Atributii
Hotarari
Procese verbale
Regulamentul de organizare si functionare
Declaratii de avere si interese

Functionari publici
Declaratii de avere si interese

Relatii cu publicul
Solicitari informatii de interes public
Achizitii publice
Lista documente de interes public si gestionate
Buletin informativ/Raport Legea 544/2001
Strategia nationala anticoruptie
Anunturi
Anunturi concurs
Prelucrarea datelor cu caracter personal

Accesibilitate
Accesibilitate web


Pistritu Costel - Primarul Municipiului Bailesti

Primar, Costel Pistritu Nume si prenume: Pistritu Costel

Varsta: 52 ani

Data si locul nasterii: 14 Decembrie 1968 - Bailesti, Dolj

Studii:
 • Facultatea de Drept;
 • Master - Probatiunea in procesul penal.
Date de contact:
 • Tel.: 0251-311.017;
 • E-mail: eca03pistritu@yahoo.com
Atributiile Primarului

In conformitate cu prevederile art. 63 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata, Primarul indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:
 1. Primarul indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:
  1. atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii;
  2. atributii referitoare la relatia cu consiliul local;
  3. atributii referitoare la bugetul local;
  4. atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor;
  5. alte atributii stabilite prin lege.
 2. in temeiul alin. (1) lit. a), primarul indeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului. Primarul indeplineste si alte atributii stabilite prin lege.
 3. in exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. b), primarul:
  1. prezinta consiliului local, in primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;
  2. prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari;
  3. elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului local.
 4. in exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. c), primarul:
  1. exercita functia de ordonator principal de credite;
  2. intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
  3. initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale;
  4. verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat si a sediului secundar.
 5. in exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. d), primarul:
  1. coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
  2. ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;
  3. ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din domeniile prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
  4. ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
  5. numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;
  6. asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;
  7. emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative;
  8. asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.
 6. Pentru exercitarea corespunzatoare a atributiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si cu consiliul judetean.
 7. Numirea conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, in conditiile legii. Numirea se face prin dispozitia primarului, avand anexat contractul de management.
Orasul Bailesti
Asezare geografica
Festivitati locale
Personalitati
Turism si imprejurimi

Registrul Agricol
Vanzare-cumparare terenuri agricole

Urbanism
Anunturi urbanism
Regulament urbanism
Situatie asfaltare strazi

Stare Civila
Publicatii casatorii

Asistenta Sociala
Anunturi
Activitatea proprie
Alti furnizori de servicii sociale in Municipiul Bailesti

Mediu si ISU
Anunturi si comunicari

Transparenta
Monitorul Oficial Local
Dezbateri publice
Grila salarizare
Grila salarizare 09 2019
Grila salarizare 03 2020
Grila salarizare Politia Locala
Consilii consultative cetatenesti


© 2010 - 2019 Primaria Municipiului Bailesti si Consiliul Local Bailesti
Toate drepturile rezervate