Primaria Municipiului Bailesti
Acasa        Contact        Camere video live       


Primaria
Primar
Viceprimar
Secretar general
Administrator public
Organigrama
Declaratii de avere si interese
Bugetul local
Bilant
Regulament de organizare si functionare
Proiecte cu finatare europeana
Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2023-2030
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bailesti pentru perioada 2021 - 2027

Consiliul Local
Componenta
Comisii de specialitate
Atributii
Regulamentul de organizare si functionare
Declaratii de avere si interese

Functionari publici
Declaratii de avere si interese

Relatii cu publicul
Anunturi concurs
Solicitari informatii de interes public
Achizitii publice
Lista documente de interes public si gestionate
Buletin informativ/Raport Legea 544/2001
Strategia nationala anticoruptie
Prelucrarea datelor cu caracter personal


Accesibilitate
Accesibilitate web


Formulare si documente

Acte necesare eliberarii certificate lor de atestare fiscala pentru persoane fizice:

 • 1. Cerere tip persoane fizice;
 • 2. Copie act de identitate al titularului de rol/împuternicire în original şi copie act de identitate împuternicit;
 • 3. Copie carte de identitate autoturism (pentru înstrăinare auto);
 • 4. Copie certificat deces (certificat căsătorie, naştere, după caz) pentru succesiune.
 • 5. Ori de câte ori se dezbate succesiunea unei persoane fizice decedate notarul public are obligaţia de a solicita organului fiscal central şi organului fiscal local, certificatul de atestare fiscală pentru persoana fizică pentru care se dezbate succesiunea. (Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Art.160, alin(2).) • Acte necesare impunere mijloace de transport noi dobandite de persoane fizice/juridice

 • Declaratie de impunere: ( Declaratie mijloace de transport sau Declaratie mijloace de transport peste 12 tone
 • 3 Facturi ( 1 original si 2 fotocopii cu menţiunea "Conform cu originalul”);
 • Certificat de atestare fiscala sau numarul de înregistrare din REMTII model 2016 ITL -053 inscris pe factura de catre organul fiscal de la sediul/punctul de lucru al vanzatorului. (doar in cazul in care autoturismul nu este cumparat de la producator / dealer autorizat / importator);
 • Fotocopie C.I. proprietar / fotocopie C.U.I;
 • Fotocopie C.I. Auto;
 • Imputernicire si fotocopie C.I. imputernicit (dupa caz).
  In cazul mijloacelor de transport dobandite din strainatate este necesara factura sau contractul de vanzare-cumparare sa fie tradus(a) in limba romana de catre un traducator autorizat.


 • Orasul Bailesti
  Asezare geografica
  Festivitati locale
  Personalitati
  Turism si imprejurimi
  Galerii Foto

  Registrul Agricol
  Vanzare-cumparare terenuri agricole

  Urbanism
  Anunturi urbanism
  Regulament urbanism
  Situatie asfaltare strazi

  Impozite si Taxe
  Comunicari
  Lista documente, formulare tip şi acte necesare

  Stare Civila
  Publicatii casatorii

  Asistenta Sociala
  Anunturi
  Activitatea proprie
  Alti furnizori de servicii sociale in Municipiul Bailesti

  Mediu si ISU
  Anunturi si comunicari
  Informatii deseuri

  Transparenta
  Monitorul Oficial Local
  Dezbateri publice
  Grila salarizare
  Grila salarizare 09 2019
  Grila salarizare 03 2020
  Grila salarizare Politia Locala
  Consilii consultative cetatenesti


  Zaibar.ro Bailesti - Blog and Community

  © 2010 - 2019 Primaria Municipiului Bailesti si Consiliul Local Bailesti
  Toate drepturile rezervate