Primaria Municipiului Bailesti
Acasa        Contact        Site map        Forum
Primaria
Primar
Viceprimar
Secretar
Organigrama
Declaratii de avere si interese
Bugetul local
Bilant
Impozite si taxe
Proiecte cu finatare europeana
Strategia de Dezvoltare a Municipiului Bailesti pentru perioada 2014 - 2020

Consiliul Local
Componenta
Comisii de specialitate
Atributii
Hotarari
Procese verbale
Regulamentul de organizare si functionare
Declaratii de avere si interese

Functionari publici
Declaratii de avere si interese

Relatii cu publicul
Solicitari informatii de interes public
Achizitii publice
Lista documente de interes public si gestionate
Buletin informativ/Raport Legea 544/2001
Strategia nationala anticoruptie
Anunturi
Anunturi concurs
Prelucrarea datelor cu caracter personalEtica si transparenta in administratia publica
Proiect finalizat

Comunicat de presa
LANSAREA PROIECTULUI: ETICA SI TRANSPARENTA IN ADMINISTRATIA PUBLICA
COD SIPOCA 443 / COD SMIS 118780

Unitatea Administrativ Teritoriala Bailesti in parteneriat cu Asociatia Transparenta pentru integritate (ATPI) Craiova in calitate de beneficiari, implementeaza incepand cu data de 01.08.2018, proiectul: "Etica si transparenta in administratia publica".
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European Prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, Axa prioritara 2- Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Obiectivul specific 2.2 -Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice, care are ca obiective:
  • Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor in materiede etica si integritate in autoritatile si institutiile publice
  • Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea coruptiei si a indicatorilor de evaluare in autoritatile si institutiile publice
  • Imbunatatirea cunostintelor si a competentelor personalului din autoritatile si institutiile publice in ceea ce priveste prevenirea coruptiei, cod proiect SIPOCA 431/ COD SMIS 118780
SCOPUL proiectului este acela de sprijinire a masurilor de prevenire a coruptiei la nivelul Primariei Municipiului Bailesti, promovarea integritatii si bunei guvernari in parteneriat cu societatea civila si cresterea gradului de implicare a cetatenilor in procesul de luare a deciziilor in toate domeniile de activitate.
Prin proiect se vor realiza acele instrumente care vor contribui la remedierea vulnerabilitatilor la coruptie:
  • 1 sesiune de instruire in domeniul anticoruptie, etica si integritate
  • 1 sesiune de instruire in evaluarea riscurilor
  • 1 ghid privind punerea in aplicare a cadrului legal in domeniul anticoruptiei, eticii si integritatii
  • 1 manual de bune practice in domeniul anticoruptiei, eticii si integritatii
  • 2 proceduri operationale privind masurile preventive anticoruptie, in domeniile si pentru atributiile care vor rezulta ca avand cel mai mare grad de vulnerabilitate la fenomenele de coruptie
  • 1 procedura de cooperare cu societatea civila privind monitorizarea si evaluarea implementarii masurilor anticoruptie
  • 1 campanie de educatie anticoruptie
Valoarea adaugata a parteneriatului in acest proiect consta tocmai in implementarea lui cu ATPI care, cunoscand atat problemele comunitatii din regiunea sud vest Oltenia (unde isi are sediul si este implicat in activitati de voluntariat), cat si problematica circumscrisa prevenirii coruptiei, eticii , integritatii si transparentei va polariza celelalte entitati reprezentative ale societatii civile si cetatenii interesati de reforma administratiei din Municipiul Bailesti din perspectiva transparentei, integritatii si a unui comportament etic.
Proiectul se va implementa pe o perioada de 12 luni, respectiv august 2018 – iulie 2019 si are o valoare totala de 273.598,36 lei, din care valoarea eligibila nerambursabila este de 268.126,39 lei, iar contributia UAT Bailesti este de 2.736.73 lei.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

UAT BAILESTI
Str.Revolutiei, nr.1
Tel. 251311017, Fax 0251311956
www.primariabailesti.ro


Orasul Bailesti
Asezare geografica
Festivitati locale
Personalitati
Turism si imprejurimi
Galerii Foto

Registrul Agricol
Vanzare-cumparare terenuri agricole

Urbanism
Anunturi urbanism
Regulament urbanism
Situatie asfaltare strazi

Stare Civila
Publicatii casatorii

Mediu
Comunicari

Transparenta
Dezbateri publice
Grila salarizare
Grila salarizare 09 2019
Grila salarizare 03 2020
Grila salarizare Politia Locala
Consilii consultative cetatenesti


Zaibar.ro Bailesti - Blog and Community

© 2010 - 2019 Primaria Municipiului Bailesti si Consiliul Local Bailesti
Toate drepturile rezervate