Rezultate

  • Rezultat program 2: Sisteme de management al performantei si calitatii corelate cu Planul de actiune Ón etape implementat Ón administratia publica locala atins prin Rezultatatul de proiect 1: CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de functionare a institutiilor publice) implementat la nivelul institutiei UAT Municipiul Bailesti
  • Rezultat program 2: Sisteme de management al performantei si calitatii corelate cu Planul de actiune Ón etape implementat Ón administratia publica locala atins prin Rezultatul de proiect 2 ISO 9001 implementat si trecerea la noul standard la nivelul institutiei UAT Municipiul Bailesti
  • Rezultat program 5: Cunostiinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale Ómbunatatite, Ón vederea sprijinirii masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultatul de proiect 3 120 persoane formate in domeniul managementului calitatii, in urma caruia si-au dezvoltat competentele si au fost certificati.