Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Dezvoltarea capacitatii administrative a Unitatii administrativ teritoriale (UAT) Municipiul Bailesti, judetul Dolj prin sustinerea unui management public performant bazat pe utilizarea sistemelor ISO si instrumentului CAF in cadrul administratiei locale si pe perfectionarea personalului angajat si a alesilor din domeniu managementului calitatii, in concordanta cu Strategia pentru consolidarea administratiei publice 2014-2020 si Planul de actiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii in autoritati si institutii publice 2016- 2020.

Obiectivul general al proiectului este in concordanta cu obiectivul tematic nr.11 Consolidarea capacitatii institutionale a autoritatilor publice si a partilor interesate si eficienta administratiei publice, abordand provocarea 5 Administratia si guvernarea in cadrul Acordului de Parteneriat al Romanii, prin consolidarea capacitatii administrative a UAT Municipiul Bailesti de a sustine o economie moderna si competitiva. Indeplinirea obiectivului va fi realizata prin actiuni specifice la nivelul UAT Bailesti, respectiv prin implementarea instrumentului de auto-evaluare de tip CAF 2013 la nivelul primariei, actualizarea si recertificarea standardului ISO 9001 si pregatirea a 120 de persoane pentru o administratie eficienta si competitiva.

Proiectul sustine obiectivele Axei prioritare 2 Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente deoarece activitatile implementate in cadrul acestui proiect A2. Pregatire si Implementare CAF, A3. Pregatire si certificare ISO si A4. Dezvoltarea competentelor angajatilor si alesilor locali, contribuie la implementarea unui management eficient si performant la nivelul UAT Bailesti, bazat pe resurse umane competente si pe sisteme comune ce optimizeaza relatia cu cetateii (beneficiarii).
Proiectul contribuie la indeplinirea obiectivului OS 2.1 Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP deoarece urmareste implementarea unitara a managementului calitatii si performantei la nivelul UAT Bailesti, respective implementeaza standardele ISO si CAF si formeaza 120 de angajati si alesi locali.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Implementarea si utilizarea instrumentului de auto-evaluare de tip CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de functionare a institutiilor publice) la nivelul UAT Municipiul Bailesti pentru consolidarea serviciilor oferite beneficiarilor.

2. Implementarea si certificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001 in UAT Municipiul Bailesti pentru o administratie publica eficienta, transparenta si adaptata nevoilor comunitatii locale.

3. Dezvoltarea cunostiintelor si abilitatilor unui numar de 120 de persoane de la nivelul UAT Municipiul Bailesti in vederea utilizarii unui management al calitatii si performatei dezvoltate;