Grupul tinta

Grupul tinta este format din 120 persoane din UAT Bailesti, astfel:

 • 110 personal din UAT Bailesti (personal de conducere si executie din diferite birouri, servicii si directii);
 • 10 alesi locali (consilieri locali, primari si viceprimari);

Grupul tinta este relevant pentru atingerea obiectivelor specifice ale prezentului proiect, depus de UAT Bailesti, incadrandu-se în cerintele Ghidului Solicitantului aferent cererii de proiecte nr.CP4/2017. ”Sprijinirea autoritatilor si institutiilor publice locale, atat din regiunile mai dezvoltate, cat si din regiunile mai putin dezvoltate, sa introduca managementul calitatii în concordanta cu Planul de actiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii în autoritati si institutii publice 2016-2020”; Obiectivul Specific 2.1: ”Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP”. Proiectul este adresat administratiei publice locale din regiunea mai putin dezvoltata Vest, respectiv unitatii administrativ teritoriale Municipiul Bailesti si personalului din administratia publica locala Bailesti.
Grupul tinta va fi selectat din randul personalului din administratia publica locala si alesii locali din Municipiul Bailesti pe baza unei metodologii de selectie a participantilor la procesul de formare. Analiza de nevoi de formare realizata în cadrul activitatii 5 va contribui la evaluarea necesitatilor de formare din randul personalului UAT Bailesti, analizand specificul fiecarui departament. Metodologia de selectie se va realiza cu respectarea principiului egalitatii de gen, egalitatii de sanse si nediscriminarii.
Grupul tinta care beneficiaza de activitatile proiectului va fi selectat din randul urmatoarelor directii, servicii, compartimente, birouri.

 • Cabinet Primar
 • Directia economica, cu serviciul Financiar, Resurse, Umane, Informatica, Achizitii si doua compartimente Impunere Incasari Persoane Fizice si Juridic;
 • Cabinet Asistenta Medicala;
 • Birou Relatii Publice;
 • Compartiment Audit;
 • Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru si Gospodaria Comunala, cu Serviciul Godpodarie Comunala, Departamentul Spatii Verzi – Salubritate, Departamentul Reparatii Intretinere Strazii, Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si cadastru;
 • Birou Situatii de Urgenta;
 • Birou Registru Agricol si Agricultura;
 • Serviciul de Asistenta si Protectia Sociala, cu urmatoarele compartimente Compartiment Autoritate Tutelara si Protectia Copilului si Compartiment Asistenta si protectia Sociala; Compartiment Asistenta Sociala a Persoanelor Varstnice, Ajutoare Sociale si Compartiment Insotitori Persoane cu Handicap.

De asemenea, in subordinea Consiliului Local se afla SPCEP cu doua compartimente: Compartiment Stare Civila si Compartiment Evidenta Informatizata a Persoanei.
Metodologia de selectare a grupului tinta ca asigura rezenta la cursurile de formare a reprezentantilor tuturor directiilor, serviciilor, compartimentelor si birourile din cadrul UAT Bailesti, precum si a unui numar de alesi locali.
Formarea unui numar de 120 persoane din personalul administratiei publica locala raspunde nevoii de dezvoltare a cunostintelor si abilitatilor personalului din UAT Bailesti in domeniul managementului calitatii.