Activitati previzionate

  • Realizarea unui studiu privind implementarea CAF in institutii publice similare din alte state membre;
  • Elaborarea documentatiei necesare pentru implementarea CAF;
  • Selectarea si instruirea personalului din cadrul institutiei ce vor fi membri evaluatori CAF;
  • Realizarea planului de actiuni de imbunata?ire a institutiei;
  • Realizarea si implementarea sistemului de monitorizare a planului de actiuni de imbunatatire a institutiei.