Descrierea proiectului

Asociatia ADECPRO
in parteneriat cu
Primaria Municipiului Bailesti
lanseaza proiectul:

"Elaborarea planului de management in aria naturala protejata Balta Cilieni - Bailesti"

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala

Axa Prioritara 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii

Beneficiar:

  • Asociatia de Dezvoltare Economica, Culturala si Profesionala din Regiunea Oltenia - ADECPRO

Partener:

  • Primaria Municipiului Bailesti

Valoarea totala a proiectului:

  • 421.195 lei, din care valoarea eligibila este de 353.087 lei si valoarea, alta decat cea eligibila este de 68.108 lei (valoarea TVA aferenta valorii eligibile).

Durata proiectului:

  • 24 luni, de la 01.01.2012 pana la 31.12.2013

Localizarea proiectului:

  • Aria naturala de interes national Balta Cilieni - Bailesti, cod: 2395, Regiunea de Dezvoltare 4 Sud Vest, judetul Dolj.

Obiectivul general:

  • Conservarea biodiversitatii in aria naturala protejata de importanta nationala "Balta Cilieni - Bailesti", in scopul asigurarii dezvoltarii durabile a speciilor protejate.

Obiective specifice:

  • Elaborarea planului de management pentru aria naturala protejata "Balta Cilieni - Bailesti" in vederea asigurarii dezvoltarii durabile a speciilor protejate de importanta nationala;
  • Informarea si constientizarea populatiei locale, precum si a factorilor interesati cu privire la importanta conservarii biodiversitatii in aria naturala protejata "Balta Cilieni - Bailesti".

Prin elaborarea planului de management pentru aria naturala protejata de interes national Balta Cilieni Bailesti si asigurarea masurilor de conservare a biodiversitatii, acest proiect realizeaza pe deplin obiectivele vizate de Axa prioritara 4 "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii" din cadrul Programului Operational Sectorial Mediu.
Implementarea proiectului, prin activitatile avute in vedere, va asigura atingerea obiectivelor specifice axei prioritare 4, din urmatoarele considerente:

  • Se va elabora un plan de management corespunzator pentru mentinerea conservarii speciilor de importanta nationala, asigurand stoparea pierderii biodiversitatii din aria naturala protejata "Balta Cilieni - Bailesti".
  • Cresterea gradului de constientizare prin informarea populatiei si a factorilor implicati va reduce cauzele nefavorabile ale factorul antropic, asigurand mentinerea speciilor rare sau pe cale de disparitie, in starea lor naturala.